O našej spoločnosti

Spoločnosť VMD spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy. Vznikla v roku 2008 spojením ľudí, ktorí sa v dopravnej sfére pohybujú viac ako 20 rokov. Táto dlhoročná prax a skúsenosť sú zárukou kvalitne a spoľahlivo poskytovaných služieb, ktoré ocenia naši zákazníci.

Rozsah poskytovaných služieb v oblasti dopravy

Špedičné služby

Medzinárodná preprava

Vnútroštátna preprava

Zabezpečenie vykládky tovaru

Poradenstvo

Väčšinu služieb realizujeme v rámci Slovenska. Regionálne naše prepravy nie sú limitované, dodávky zabezpečujeme po celom Slovensku. Vďaka rozsiahlemu vozovému parku a skúseným vodičom, dokážeme zabezpečiť aj vykládky, ktoré sú medzi dopravcami všeobecne vnímané ako veľmi problematické (dodávky konečnému spotrebiteľovi, stavby). Tieto vykládky tvoria až 90% výkonov vozov, jazdiacich vo vnútroštátnej doprave. Spomínané prepravy sú realizované denne a často riešené operatívne v priebehu niekoľkých minút.


V medzinárodnej kamiónovej doprave (MKD) nám jazdia pravidelne 4 vozidlá so skúsenými vodičmi. V každom vozidle je zabezpečená povinná bezpečnostná výbava, satelitný monitorovací systém, sú v dokonalom technickom stave a plne vybavené pre maximálne pohodlie vodiča. Na všetky požadované prepravy garantujeme pristavenie vozidiel s dĺžkou ložnej plochy 13,6 m a nakladacou výškou 2,5 až 3m. /100m3/

Naši obchodní partneri